Potisni ležajevi

Potisni ležaj kvačila je prijenosni član između rotirajućeg kvačila i mirujućeg sustava za aktivaciju. On pritišče membranske opruge potisne ploče kvačila kako bi se pritisna ploča odmaknula od lamele kvačila čime se prekida prijenos snage motora na pogonske kotače, a taj prekid je potreban prilikom pokretanja automobila i prilikom mijenjanja brzine. On je odgovoran za siguran rad kvačila.

Potisne ležaje kvačila dijelimo na standardne i hidrauličke (CSC).