Kočione tekućine

Stara kočiona tekućina može vas dovesti u situaciju da prilikom naglog kočenja simultano otkažu sve kočnice.

Kočiona tekućina je vrlo higroskopna, što znači da uvlači vodu u sebe, a povećanjem postotka vlage u kočionoj tekućini smanjuje se njegovo vrelište, radi čega se kočnice mogu brže pregrijati.

Proizvođači automobila preporučuju zamjenu kočione tekućine otprilike svake dvije godine.