Kočiona crijeva

Kočiona crijeva prenose kočionu tekućinu iz glavnog kočionog cilindra u kočione čeljusti, odnosno, do kočionih cilindrića.

Spojnice crijeva napravljene su od metala, a otporne su na koroziju koju mogu uzrokovati kemikalije i vlaga.