Pumpa vode

Pumpa vode bitan je dio sustava za hlađenje motora automobila.

Pumpa vode funkcionira tako da usisava rashladnu tekućinu iz donje komore hladnjaka motora, pumpa je u vodne kanale motora gdje rashladna tekućina preuzima toplinu s vrućih dijelova motora. Zagrijana rashladna tekućina otječe u gornju komoru hladnjaka motora, a dio tekućine po potrebi se koristi za grijanje kabine vozila.

Neispravan rad pumpe vode može dovesti do pregrijavanja motora, što može prouzročiti deformacije dijelova motora i njegov kvar. Stoga je bitno redovito obavljati kontrolu pumpe vode te je po potrebi zamijeniti.
Pumpa vode ima svoj preporučeni vijek trajanja, a najčešće se mijenja u kompletu s pogonskim remenom ili lancem.