Isušivač zraka


Isušivači zraka primjenjuju se u pneumatskim instalacijama. Vlaga nastaje zbog promjena pritiska i temperaturnih razlika, kondezira se na unutarnjim stjenkama instalacija i uzrokuje intenzivniju koroziju metalnih cijevi, ventila i pokretača. Također, pročišćava zrak od krutih čestica, a ključni su i pri zaštiti od smrzavanja mehanizama. Specijalni filtrirajući materijali korišteni najčešće su kombinacija materijala, koji zaustavlja krute čestice veličine i 0,5 µm, sa specijalnim polimer vlaknima koja zaustavljaju te kemijski vežu vlagu iz zraka.