Filter ulja


Sistem podmazivanja motora sa unutarnjim izgaranjem je zatvoren sistem u kojem je ulje supstanca s ulogom podmazivanja i rashladnog medija pokretnih dijelova motora. Također, ulje ispire te prenosi razne vrste onečišćivača u obliku zgusnutih čestica koje izlaze iz izgarajućih komora, nastalih trenjem pokretnih dijelova motora. Funkcija filtera ulja je da ih zaustavlja i sakuplja međutim, uljna degradacija, koja je bespovratan kemijski proces, ne može biti zaustavljena samo filterom. Iz tog razloga bitno je uz kvalitetan filter, koristiti i kvalitetno ulje, te ih redovito mijenjati.