Filter plinskih instalacija


Svakom litrom potrošenog plina sloj nečistoća se taloži na filteru tekuće faze, filteru plinske faze i u konačnici na samim plinskim injektorima. Filteri zapunjeni nečistoćama i uljem mogu uzrokovati neispravan rad plinskog sustava i ubrzano trošenje pokretnih dijelova plinskig injektora. Oštećeni plinski injektori i zapunjeni filteri uzrokuju trzanja, smanjenu snagu motora, pojačano trošenje dosjeda ventila, paljenje MIL lampice ( greška motora ) i raštelavanje benzinske mape koja pak uzrokuje neispravan rad motora na benzinski pogon. U ponudi imamo filtere plinskih instalacija Lovato, BRC, Landi Renzo i dr.