Svjećice


Svjećice na benzinskom motoru služe za paljenje smjese goriva i zraka u komori izgaranja.

Smjesa goriva i zraka se u cilindru pri kompresiji zagrije na 400 – 500 C°. Ta je temperatura niža od točke samozapaljenja, pa smjesu mora zapaliti električna iskra koju u točno određenom trenutku proizvodi svijećica.