Garniture brtvila motora

Brtva ima zadatak spriječiti tok medija (fluida) između dva funkcionalno razdvojena prostora.

Brtve se izrađuju od materijala različitih svojstava i karakteristika, a ovisno o namjeni brtve. Brtveni materijali moraju biti otporni na ulja, rashladne tekućine i visoke temperature u radu motora.

Garniture brtvila motora mogu biti:
1. Garniture brtvila glave motora
2. Garniture brtvila bloka motora
3. Kompletna garnitura brtvila motora (sastoji se od garniture brtvila glave motora i garniture brtvila bloka motora)